Theresa Foks-Appelman, vaktherapeut - beeldend 

ISST Gecertificeerd  Sandplay Therapeut -Teaching Member, supervisor, docent, lezingen etc.

Contact en info

KINDERTHERAPIE PRAKTIJK VOOR CREATIEVE THERAPIE OP ZOLDER

  Post HBO nascholing kindertherapie over opvoeding ,huis tekening kind, therapeutisch spelen, videogames

  Workshops  in eigen praktijk
​              Op Zolder 

     

    -  betekenis kindertekeningen

     -  Therapeutisch spel

     -  Wat Sandplay therapie

       Utrecht

      post--HBO opleiding  

Rino groep      Spelobservatie en Sandplay

Young  Proffesionels    Kindertekeningen

   Masterclass                   Kindertekeningen 

Huidige lidmaatschappen 
-
  International Society for Sandplay Therapy - ISST
-   Ned. Ver. voor Sandplay Therapie - NVST 
     Teaching Member  Supervisor ISST
    Supervisor  NVST/ISST

Lidmaatschappen tot  2016 (retired)

actief gepensioneerd
- Federatie Vaktherapeutische Beroepen - FVB
-  Ned. Ver. voor Beeldende Therapie - NVBT
 Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
  RBCZ   Tuchtrecht Complementaire Zorg             

Licentie nr. RBCZ 810043R