3-DAAGSE CURSUS (van 12.00 tot 17.00 uur)

accreditatie SRVB  24 punten,  NVPA ,  SKJ  14.50 punten

NFG registerleden 5 dagdelen, 10 punten
(3 middagen van 12.00 tot 17.00 uur)

Tevens: verplichte literatuurstudie: Kinderen geven tekens. Foks-Appelman

Huiswerkopdracht wordt gegeven tijdens 2e les, inleveren in 3e les.


Plaats: Nuenen (bij Eindhoven) Praktijk voor Creatieve Therapie Op Zolder
Molvense Erven 182, 5672 HR Nuenen
Kosten: € 270,-- (Incl. BTW)  

handout, materiaalgebruik, koffie, thee, fris.



2019

les 1 zaterdag 2 maart 2019

les 2 zaterdag 9 maart 2019

les 3 zaterdag 23 maart 2019


2019

les 1 zaterdag 14 september 2019

les 2 zaterdag 21 september 2019

les 3 zaterdag 5 oktober 2019


Aanmelden : email     met vermelding van naam: adres, telefoon, beroep

en naam en datum van de workshop


Doelgroep: 
Minimaal HBO- niveau opgeleide hulpverleners die werken met kinderen, psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten, kindertherapeuten, leerkrachten,  studenten creatieve therapie, vaktherapeuten.

Leerdoelen:
1. Leren kijken naar kindertekeningen en de betekenis begrijpen in de context van de psychologische ontwikkeling en de persoonlijke omstandigheden van het kind
2. Het leren herkennen van specifieke  en symbolische betekenissen in kindertekeningen
3. Het leren herkennen van signalen in een tekening die wijzen op een trauma of een ontwikkelingsachterstand
Na afloop hebben de deelnemers meer zicht op de psychologische en emotionele betekenis van kindertekeningen van 2 tot 14 jaar.
Tijdens de lesdagen wordt de theorie in overeenstemming gebracht met praktijkervaringen. Leren observeren en interpreteren. 
Het is ook mogelijk om meegebrachte tekeningen te bespreken.

Tijdens de cursus wordt een take-home opdracht gegeven.


Verplichte literatuur: Kinderen geven tekens  De betekenis van kindertekeningen en kinderspel vanuit het perspectief van de analytische theorie. Theresa Foks-Appelman.  Uitgeverij Eburon Delft (6e druk of eerder).

Aanbevolen: Tijdens de cursus worden diverse boeken aanbevolen over studie van symboliek, speciale problematiek bij kinderen en tekeningen. 

In Company
Op verzoek kan een groep collega's of een instellig een aanvraag doen voor een in-company cursus. 
De cursus kan dan aangepast worden aan een speciale doelgroep (leeftijd, problematiek etc).


Een workshop over de betekenis van kindertekeningen van 1 dag is ook mogelijk. De kosten worden in overleg vastgesteld.


Accreditatie bij SRVB zal hiervoor apart worden aangevraagd.
Dagindeling voor 1 dag:
Aanvang 10.30 uur. Lunch en theepauze: 1 uur
Einde 17.00 uur.
Aanbevolen literatuur: Theresa Foks-Appelman.
Kinderen geven tekens. Uitg.Eburon Delft, vanaf 4e druk. 





Cursus  over de betekenis van kindertekeningen

Contact en info

Kinderen geven tekens. De betekenis van kindertekeningen en kinderspel vanuit het perspectief van de analytische theorie.

Door: Theresa Foks-Appelman

Uitgeverij: Eburon Delft

te bestellen bij de uitgever en bol.com