Effect onderzoek Sandplay

Contact en info


Er wordt veel onderzoek gedaan naar de effecten van Sandplay) 
zie ook:  research sandplay therapy 
Publicatie: Journal for Sandplay Therapy 2011
Zeitschrift fùr Sandspieltherapie November 2011

SAT-Onderzoek naar de effectiviteit van zandspeltherapie bij kinderen en jong-volwassene.
Dr.Diplom.Päd. C. Senges, Analytische Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin, Dosselheim/Heidelberg
Ph.Dr. A. van Gontard, Universitätskliniek, Köln, Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes und Jugendalters
Dr. U.Wachter, Analytische Kinder- und Jugendlichen Psychothapeutin, München.


De Praktijk Op Zolder is deelnemer  geweest aan dit onderzoek onder supervisie van Dr. U. Hinsch, kinderarts, kinderpsychotherapeut (Krefeld, Duitsland)


Conclusie
Positieve ffecten van Sandplay therapie (Sandspiel) werden na een therapie van gemiddeld 6 maanden aangetoond bij kinderen die aan internaliserende stoornissen (angst- en stemmingsstoornissen) lijden. Externaliserende stoornissen (aandachtstoornissen en agressief gedrag) verminderden in het tweede half jaar na begin van de therapie aanmerkelijk.
Een vervolg onderzoek is gepland.