Contact en info

Bespreking van een kindertekening


Heeft U een bijzondere tekening of heeft U vragen over een kindertekening dan kunnen wij samen bespreken of wij de tekening kunnen begrijpen vanuit de context van de maker. Dit kan een tekening zijn van Uzelf uit uw kindertijd of van een kind waar u mee samen bent.


Een dergelijk gesprek kunt U telefonisch of schriftelijk aanvragen.


De kosten hiervan zijn hetzelfde als een sessie. 

Therapeutisch consult

​en individueel advies

voor ouders, grootouders 

Soms is een langdurige therapie niet nodig, of het is om verschillende redenen niet mogelijk, b.v. een toekomstige verhuizing, financiele redenen, geen oppas e.d.

  • Of U wilt alleen wat praktische adviezen en opvoedingsondersteuning zodat u zelf weer verder kunt met uw kind. 
  • Het komt ook voor dat ouders het niet met elkaar eens  zijn over de opvoeding van hun kind:  U zou wel eens een praktisch en objectief advies willen.
  • -Misschien weet u niet zeker of hun kind wel therapie nodig heeft.
  • Dan kunt u observatie en advies vragen. 
  • Uw probleem wordt geanalyseerd en de mogelijkheden om tot een oplossing te komen worden met u besproken. 


Dit houdt in: 

  • 1 oriënterend gesprek met de ouders ( à 1,5 uur)
  • 3 tot 4  individuele sessies met het kind ( à 1,5 uur)
  • 1 slot adviesgesprek met 1 of beide ouders ( à 1,5 uur) 

De kosten zijn: 
€ 60,-    (incl. BTW)  per sessie  
€ 45,-  (incl. BTW)   Oudergesprekken 


Indien U na dit consult een schriftelijk advies wilt dan zijn de kosten hiervan

€ 60,- extra


​Aanvraag per email of telefoon