Workshop  Sandplay en Sandtray therapie

     (1 dag) van 10.30 tot 17.00 uur

Accreditatie SRVB  (7 punten)  

2019


zaterdag 1 juni 2019 (vervallen)

zaterdag 19 oktober 2019

(minimaal HBO geregistreerde vaktherapeuten/speltherapeuten,

klinisch psychologen, orthopedagogen

Niet bedoeld voor coachen e.d.)


  
Plaats: Praktijk voor Creatieve Therapie Op Zolder
Molvense Erven 182, 5672 HR Nuenen 
Kosten €   170,--  (incl. 21 % BTW)  koffie, thee,   handouts, certificaat van deelname )
Theresa Foks is internationaal docent Sandplay therapy ISST  en lid van de  NVST Ned. Ver. voor Sandplay Therapie 
Aanmelden met vermelding van :  naam, adres, telefoonnummer en beroep en datum van de cursus naar mijn email 
Doelgroep 
Minimaal HBO- niveau opgeleide hulpverleners die werken met kinderen, psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten, kindertherapeuten,  studenten  of afgestudeerden creatieve therapie, vaktherapeuten, media beeldend of drama.


Onderwerpen 
Kennismaken met verschillende methoden van zandspel met kinderen, jongeren en volwassenen.
De symbolische betekenis van zand en water
Casus voorbeeld van zandspel met een groep kinderen
Directieve therapie en zandspel  (oplossingsgericht)
Casusvoorbeeld van Sandplay methode D.Kalff   Jungiaanse analytische theorie

Zelf ervaring opdoen door het maken van een persoonlijk zandbeeld en een groepszandbeeld.
Ervaring opdoen met observatie en documentatie van een zandbeeld.

Aandachtspunten 

De verschillende vormen van therapie die sandplay therapie worden genoemd of methoden die gebruik maken van zand, water of miniaturen als non-verbale en als directieve, oplossingsgerichte therapie.
De rol van de therapeut in het geven van opdrachten vanuit de eigen theoretische opleiding en ervaring. 


Leerdoelen

Hoe kan zandspel gebruikt worden als pedagogisch hulpmiddel Hoe kan sandplay gebruikt worden als speltherapeutisch hulpmiddel met kinderen of volwassenen. 
Hoe kan sandplay gebruikt worden als diagnostisch hulpmiddel Wat zijn de verschillende methoden. 
Waar kan je specifieke opleidingen volgen over sandplay  .


Aanbevolen literatuur:

Sandplay- Silent Workshop of the Psyche.  Kay Bradway and Barbara McCoard

Sand, Water, Silence. The Embodiment of the Spirit. Mary Jane Markell

Sandtray therapy: second edition. Linda Homeyer & Daniel Sweeney


Wat is SANDPLAY  THERAPIE workshopzaterdag 16 maart 2019

zaterdag 1 juni 2019


Contact en info