Praktijk voor Creatieve Therapie Op Zolder  

Theresa Foks-Appelman, vaktherapeut

Sandplaytherapeut ISST

Kinderen geven tekens

1-daagse workshop over de therapeutische betekenis van kinderspel


Zaterdag 24 juni 2017  (1 dag  van 10.30  tot 17.00 uur ) 
Workshop :   De  therapeutische betekenis van kinderspel  

accreditatie SRVB , NVPA  (5 punten)

De  therapeutische betekenis van kinderspel.

Observatie en analyse  van  de symboliek in het spel 

Plaats: Nuenen. Praktijk voor Creatieve Therapie Op Zolder Molvense Erven 182, 5672 HR Nuenen
Kosten    €  140-,-- (incl. handouts) 


Doelgroep:
Minimaal HBO- niveau opgeleide hulpverleners die werken met kinderen, psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten, kindertherapeuten, leerkrachten, studenten creatieve therapie, vaktherapeuten ieder medium.

Onderwerpen
De spelontwikkeling van kinderen van 2 tot 14 jaar in beeld gebracht
Herkenning van de manier van spelen en de betekenis van spel in de context van de ontwikkelingspsychologische fase waarin het kind zich bevindt.
De diepere en symbolische betekenis van spelen in de ruimste zin van het woord: toneelspelen, rituelen, dansen, muziek, tekenen, bouwen.

Het belang van het spel met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling, welzijngevoelens en zelfvertrouwen van het kind.


Aandachtspunten:   agressie in spel, gevaarlijk spel, pesten, oorlogsspel, computergames

Leerdoelen:
- herkennen van spelsituaties en de betekenis daarvan met betrekking tot het ontwikkelingsproces van het kind
- de diepere betekenis van spel begrijpen en van daaruit spelopdrachten aanbieden bij speciale problematiek.
- spel als interventie hanteren in een therapeutisch proces
- met ouders, opvoeders en hulpverleners kunnen communiceren over de betekenis van het spel van het kind.
-Het geven van adviezen aan ouders, school, ouders, hulpverleners op het gebied van spel.
- Gevaarlijk spel, pesten en verslavend spel herkennen en indien nodig adviseren of behandelen.


aanbevolen literatuur: 
--"Kinderen geven tekens. De betekenis van kindertekeningen en kinderspel vanuit het perspectief van de analytische theorie. " door Theresa Foks-Appelman.
Uitgeverij Eburon, Delft (vanaf 4e druk).
--  Creative Interventions with Traumatized Children. ed. Cathy Malchiodi, The Guilford Press, London.

- Breaking the Silence. Cathty Malchiodi


Cursus kinderspel   - 24 juni 2017
kind speelt