Contact en info

ForeWord Clarion Review    

Elena Karina Byrney
Four Stars (out of Five)


Throughout the history of mankind, drawing has served as a means of communication. It is a universal framework with which we tell stories, create maps, and navigate the subconscious mind through the language of images. Theresa Foks-Appelman's comprehensive new book, Draw Me a Picture, offers an accessible diagnostic aid for looking at and assessing the significance of children's drawings.

Using practical examples and extensive academic research, this book is a useful tool for therapists and teachers. Foks-Appelman, a creative arts therapist from the Netherlands, is careful to offer readers the necessary cautions that drawings should not act as a test and the the book is not an all-knowing therapy manual. Understanding the myriad ways in which children develop and orient themselves in their internal and external worlds, Foks-Appelman leaves room for the possibility that standard analysis may not apply. However, the book's lively overview includes examples of insights developed from analytical psychology, art history, creative therapy, and symbolic significance studies.

Draw Me a Picture is a practical guide and a fascinating read; it maps out age/stage significance with case illustrations that also provide the reader with pertinent developmental coordinates to drawing and emotional expression. Why and when does a child draw spirals, dots, crosses, snakes, belly buttons, x-ray drawings, or houses? Whether archetypal or individualized, the human psyche expresses in the many ways in which children draw and play, seems to bear witness to our pre-verbal abstract and later narrative intellect and experiences. These considerations are still relevant and the material cited, old and new, certainly applies to children in most cultures. Foks-Appelman writes, "This ability to spontaneously express an inner feeling is common to all children up to a certain age." Draw Me a Picture overall perspective is broad and not weighed down by too much theoretical explanation, yet each chapter is concise and well informed.

As the author points out, the symbolic significance of children's drawings varies somewhat according to each child's age and character, cognitive development, life expierence, and cultural circumstances. "Children draw what they know and not what they see," the author writes. Foks-Appelman explains that her investigative insight can be "developed by everyone." including parents, teachers, and therapists. Draw Me a Picture reminds readers that there's a universal spontaneous language of expression we can understand, a wise story told image by image, on the page: It is our story.


Psychology
Draw Me a Picture
The Meaning of Children's Drawings and Play from the Perspective of Analytical Psychology.
Theresa Foks-Appelman
BookSurge
978-1-4196-6201-0

Recensies boek

Kinderen geven tekens

Uitg. Eburon Delft 2004, 7e druk (2018)
Vertaald in het Engels 'Draw Me a Picture
Hebreeuws  (2009) en Chinees (2011)​2e druk 2018


Titelinformatie afkomstig van het Biblion BV Datum 11.06-2004
'De schrijfster, creatief therapeute, geeft de lezer inzicht in de relatie tussen tekeningen en de psychologische ontwikkeling van kinderen van 2 jaar tot en met de puberleeftijd. Tekeningen worden gezien als een symbool van communicatie en als weerslag van de emotionele belevingswereld. Bij het zoeken naar de betekenis wordt gerefereerd naar de tekening als archetypisch fenomeen en symbolische taal, volgens de analytische theorie van Jung en Neumann, waarbij vormen verwijzen naar een universele onbewuste menselijke betekenis. Aan de hand van vele praktijkvoorbeelden worden de verschillende universele ontwikkelingsstadia van de kindertekening belicht in relatie met de leeftijdsfasen van de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. In dit interessante boek wordt de diepere betekenis voor de lezer, gedragswetenschapper en ouders, verder geconcretiseerd aan de hand van tekeningen van mens, huis, boom, dieren en fantasiefiguren waarbij extra aandacht besteed wordt aan eht gebruik van kleuren. Drs. C.Y.C.M. Bun-Wasser.'

Tijdschrift voor Creatieve Therapie (2004-3)
'Het boek begint met enkele theoretische kaders, waarin de (normale) ontwikkeling van kindertekeningen (en spel) en de relatie met de psychische groei naar voren komt. Deze theorieën hebben betrekking op de ontwikkelingspsychologie, Jungiaans analytische therapie, perioden uit de kunstgeschiedenis en Sandplay therapie. Ook worden mythologieën gebruikt om het geheel te ondersteunen. In elk kind zit de archetypische ontwikkeling van onze voorouders: ' Het schuine of driehoekige dak komt in alle kindertekeningen voor, ook in die landen waar huizen met schuine daken praktisch niet voorkomen.' (p. 79) Er worden diverse kindertekeningen geanalyseerd. Deze voorbeelden volgen het kind van peuter tot puber. De auteur kijkt bij het interpreteren van de tekeningen ook naar de symbolische betekenis van figuren, kleuren, vormen e.d. Extra benadrukte knie in een tekening  kunnen bijvoorbeeld wijzen op stijfkoppigheid, maar gelukkig blijft de schrijfster met haar interpretatie ook bij het dagelijkse leven, het kan ook verwijzen naar het kind dat op zijn knieën gevallen is. Het boek geeft een mooi, doch bescheiden interpretatiekader voor het analyseren van (kinder)tekeningen. Er wordt benadrukt om met voorzichtigheid te interpreteren, rekening houdend met de verschillende invalshoeken. Ik kan me zelfs voorstellen dat meerdere media gebruik kunnen maken van dit boek om bijvoorbeeld het spel of de dans van het kind te kunnen interpreteren.'
Recensie geschreven door Geertje Engel

Review vertaling Draw Me a Picture