Veel (spel) therapeuten hebben een zandbak en miniaturen. Maar dat is niet hetzelfde als Sandplay therapie.De methode van Sandplay is in de jaren '60 ontwikkeld door Dora Kalff in Zwitserland. Zij was Jungiaans psychoanalitica en haar methode is georiënteerd op de Jungiaanse psychoanalytische theorie. Het is een internationaal erkende en gecertificeerde Sandplaytherapie opleiding en ik ben lid van de Internatioal Society for Sandplay Therapie ISST

De belangrijkste leidraad van Sandplay therapie is een vrije en bescherming biedende omgeving. Kinderen kunnen meestal niet goed praten over hun gevoelens. Ze uiten deze wel in gedrag en spel. Het kind wordt dan ook zoveel mogelijk vrij gelaten om datgene te uiten wat het voelt. Maar het moet ook beschermd worden. Juist een onzeker, angstig of boos kind kent zijn eigen grenzen niet. Ieder kind heeft zijn eigen natuurlijke grenzen en de therapeut heeft de taak deze grenzen te herkennen en het proces binnen deze grenzen te leiden.

Doordat het kind zich vrij kan uiten wordt op symbolische wijze de problematiek geuit. In het begin komt vaak eerst de actuele situatie in beeld. Maar spoedig verschijnt datgene wat het kind van binnen voelt. Verdiept in het spel wordt een innerlijk beeld zichtbaar. Zo komt een verbinding tot stand tussen de binnenwereld van het kind en de buitenwereld van de realiteit.SANDPLAY THERAPIE VOOR KINDEREN

In mijn praktijk voor Creatieve Therapie Op Zolder wordt niet alleen Sandplay aangeboden, maar alle creatieve expressievormen in de ruimste zin van het woord, zoals: tekenen, schilderen, boetseren, toneelspelen, poppenhuis, knuffeldieren, muziekinstrumenten e.d. De vrijheid en grote variatie-mogelijkheden van Sandplay en andere creatieve uitingen geven alle ruimte om de fantasie te uiten en de problematiek duidelijk te maken. Het kind doet dit op symbolische wijze. Een kind speelt, tekent of schildert in de taal van symbolen die duizenden jaren oud is. Het is de taal van symbolen waarin de mens - bewust of onbewust - in alle tijden en culturen uitdrukking heeft gegeven aan innerlijke gevoelens.
De therapiesessies zijn altijd individueel en duren 1,5 uur

De kosten zijn € 60,-- per sessie met Sandplay en worden niet meer vergoed door zorgverzekeraars sinds ik mij heb uitgeschreven in de beroepsverenigingen vanwege het bereiken van mijn pensioengerechtigde leeftijd.

Voor de beroepsethiek  en verantwoordelijkheid heb ik maandelijks intervisie met collega psychotherapeuten die ook Sandplay therapie uitoefenen. Tevens blijf ik actief als lid van de Nederlandse Vereniging voor Sandplay Therapie en ook ben ik lid van het International Board van de ISST als afgevaardigde van Nederland.

​Als Teaching Member geef ik leertherapie, lesmodules en presentaties over Sandplay in binnen- en buitenland. 

Contact en info