Maandelijkse bijeenkomsten

Onderwerp:    Leren van Elkaar

(accreditatie van de Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen ) 1 punt


Op zaterdagmorgen van 10.00 - tot 12.00 uur  
in mijn praktijk Op Zolder  in Nuenen
Onderwerpen:
1 casusbespreking (2 x casusinbreng van 45 minuten)
-  boekbespreking, vakliteratuur


De naam zegt het al. In deze intervisiegroep leren wij van elkaar's ervaringen, problemen en oplossingen die wij tegenkomen in ons werk met kinderen, ouders, gezinnen, 


Eén groep is al gevormd.

Er kan een nieuwe groep samengesteld worden. Multidisciplinair of ook enkel vaktherapeuten/speltherapeuten. 

Aanmelden en vragen per email. 


Er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.

Aantal deelnemers: minimaal 3 , maximaal 6.SANDPLAY SUPERVISIE ISST

SANDPLAY LEERTHERAPIE ISST

De leertherapie is geaccrediteerd door SRVB

Individuele supervisie/ consult/ 

Gecertificeerd Sandplay supervisor ISST

voor meer informatie

theresa.foks@gmail.com

multidisciplinaire intervisie groep 

Contact en info