Theresa Foks-Appelman,  bc  HBO vaktherapeut
Sinds 1996 geregistreerd vaktherapeut, creatief therapeut beeldend,

Sinds 2006 gecertificeerd Sandplay therapeut 

​Geregistreerd  HBO gediplomeerd vaktherapeut ,  creatief therapeut  beeldend

gecertificeerd sandplay therapeut

NIP psychologisch assistent

Docent therapeut gespecialiseerd in kindertekeningen en kinderspel
Praktijkadres: Praktijk voor Creatieve Therapie Op Zolder

Molvense Erven 182, 5672 HR Nuenen

tel. 040 2837247
theresa.foks(at)gmail.com

In 2004

publiceerde ik mijn boek over de betekenis van kindertekeningen en kinderspel bij Uitgeverij Eburon te Delft.
Dit boek is in 2006 vertaald in het Engels en verkrijgbaar bij amazon.com
In 2010 is het boek vertaald in het Hebreeuws
In 2011 is het boek vertaald in het Chinees (Taiwan)
Van 1996 tot 2016
lid NVBT Ned. Ver. voor Beeldende Therapie
creatief therapeut beeldend geregistreerd SRVB

Stichting Register Vaktherapeutische Beroepen
lid FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen
Van 2014 tot 2016 
Lid NFG Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (Licentie) Psychosociaal Maatschappelijk Werk
Lid RVCZ Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg 
Tuchtwet Complementaire Zorg (Licentie 810043R)

Vanaf 2004
lid NVST Nederlands Vereniging voor Sandplay Therapie
lid ISST International Society for Sandplay Therapy
Vanaf 2008  
supervisor-leertherapeut Sandplay
vanaf 2008 
docent bij het Rino- Utrecht (5-daagse post HBO cursus Spelobservatie en Sandplay)
internationaal docent  in Sandplay therapie   ISST​ Teaching Member

Wie ben ik

Contact en info