Introductie Workshop  Sandplay en Sandtray therapie (1 dag) van 10.30 tot 17.00 uur

Accreditatie SRVB  (7 punten)  

2020

zaterdag 14 maart 2020


minimaal HBO opgeleide en  erkend geregistreerde vaktherapeuten/speltherapeuten,

klinisch psychologen, orthopedagogen

(Niet bedoeld voor coachen e.d.)


Plaats: Praktijk voor Creatieve Therapie Op Zolder
Molvense Erven 182, 5672 HR Nuenen 
Kosten €   195,-  inclusief  handout, observatieformulieren,  certificaat en accreditatie. (Neem je eigen lunch mee). Voor soep wordt gezorgd, tevens

koffie, thee, koekjes.

Minimaal 6 maximaal 8 deelnemers. Uiterlijk 2 weken tevoren wordt bericht gegeven over definitieve doorgang van deze workshop.


Theresa  Foks  is internationaal docent  ISST  Sandplay therapeut en  gecertificeerd lid van de ISST  International Society for Sandplay Therapy

tevens bestuurslid van NVST Ned. Ver. voor Sandplay Therapie (www.sandplaynederland.nl)
Aanmelden voor deze workshop per email (theresa.foks@gmail.com)
met vermelding van :  naam, adres, telefoonnummer en beroep en datum van de cursus.

Doelgroep 
Minimaal HBO-gediplomeerde  hulpverleners die werken met kinderen, psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten, kindertherapeuten,  gevorderde of afgestudeerden studenten aan erkende HBO opleiding creatieve therapie, vaktherapeuten, media: beeldend of drama of speltherapie.


Onderwerpen 
Kennismaking met verschillende methoden van zandspel voor kinderen, jongeren en volwassenen zoals de meer directieve, oplossingsgerichte sandplay therapie, maar  ook de symbolische Jungiaanse methode van Sandplay.

Tevens:

  • De symbolische betekenis van zand en water
  • Casus voorbeelden van diverse methoden van zandspel en sandplay
  • Zelf ervaring opdoen door het maken van een persoonlijk zandbeeld
  • Ervaring opdoen met observeren en interpreteren van een zandbeeld.

Aandachtspunten 

De verschillende vormen van therapie die Sandplay worden genoemd. 

De verschillende therapieën die gebruik maken van zand, water of miniaturen als non-verbale of als directieve, oplossingsgerichte therapie.

Welke vorm van sandplay je direct kan toepassen en voor welke vorm je een meer gedegen uitgebreide en erkende opleiding nodig hebt.
De rol van de therapeut in het geven van opdrachten vanuit de eigen theoretische opleiding en ervaring. 


Literatuur

Sandplay Therapy Kay Bradway and Barbara McCoard

Sand, Water, Silence. The Embodiment of the Spirit. Mary Jane Markell

Sandtray therapy: second edition. Linda Homeyer & Daniel Sweeney

Sandplay: A therapeutic approach to the Psyche. Dora M. Kalff.

 

Workshop SANDPLAY  THERAPIE ​zaterdag 14 maart 2020


Contact en info